Disclaimer

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Deal2day deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Deal2day aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Deal2day of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Nordstil.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of www.Nordstil.com door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.